Προεδρικό διάταγμα 14/7/99 - Άρθρο 441

Άρθρο 441


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

(άρθρο 77 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος)

 

Διαταγές των αρχών, που εκδίδονται για εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων που προβλέπονται από τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, παρά την αρμοδιότητα που καθορίζεται από το διάταγμα αυτό, ή που αναστέλλουν την εκτέλεση αρμοδίως εκδοθεισών άλλων διαταγών και γενικά την εφαρμογή των διατάξεων του παραπάνω διατάγματος, δεν έχουν νόμιμο κύρος, ούτε απαλλάσσουν τους υπεύθυνους από την ευθύνη τους σε περίπτωση υπέρβασης. Οι υπάλληλοι ή τα αστυνομικά όργανα που εκδίδουν ή εκτελούν τέτοιες αναρμόδια εκδοθείσες διαταγές, εκτός από τις συνέπειες που έχουν σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, θεωρούνται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο συνυπεύθυνοι μαζί με τους υπεύθυνους των παραβάσεων και υπόκεινται σε κάθε περίπτωση στις επιβαλλόμενες από τις κείμενες διατάξεις ποινές.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.