Προεδρικό διάταγμα 15/12/86d - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως εξής:

 

1. Τομέας Ι.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

2. Τομέας ΙΙ.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 1.000 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων 1 και 2 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

 

4. Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων 1, 2 και 3 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) μέσα σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 40 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m και

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή του Νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

Τομείς Ι και ΙΙ.

 

1. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης και ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 250 m2 συντελεστής δόμησης 0,40 και ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας τους.

 

β) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 250 m2 μέχρι και 500 m2 συντελεστής δόμησης 0,30 και ποσοστό κάλυψης 30% της επιφανείας του.

 

γ) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 m2 μέχρι 1.000 m2 συντελεστής δόμησης 0,20 και ποσοστό κάλυψης 20% της επιφανείας του.

 

δ) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 1.000 m2 και μέχρι 2.000 m2 συντελεστής δόμησης 0,10 και ποσοστό κάλυψης 10% της επιφανείας του.

 

ε) Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 2.000 m2 συντελεστής δόμησης 0,05 ποσοστό κάλυψης 5% της επιφανείας του.

 

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7,50 m.

 

3. Απαγορεύεται η κατασκευή των κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

4. Επιβάλλεται ο έλεγχος από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία των σκαπτικών εργασιών για οικοδομήσεις.

 

5. Επιβάλλεται η εξασφάλιση, χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων τουλάχιστον μιας θέσης για κάθε αυτοτελή κατοικία. Σε περίπτωση που προβλέπεται χώρος στάθμευσης στο προκήπιο της οικοδομής να μη καταλαμβάνει εμβαδόν μεγαλύτερο του 1/4 αυτού.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.