Προεδρικό διάταγμα 15/2/00 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από [ΠΔ] 23-06-1973 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 188/Δ/1973) προστίθενται τα εξής:

 

{Ειδικότερα για τις οικοδομές τις ανεγειρόμενες επί της Λεωφόρου Βασιλέως Παύλου (πρώην Φαλήρου), προς την πλευρά της θάλασσας και από τη θέση Ε-Ε μέχρι τη θέση Ζ-Ζ ορίζεται:

 

α) Σε περίπτωση οικοπέδων με κλίση κατά την έννοια του βάθους, το κτίριο κλιμακώνεται ανάλογα με την κλίση του φυσικού εδάφους ώστε σε κανένα σημείο να μην υπερβαίνει τους δύο ορόφους και το ύψος των 7,50 m από την φυσική στάθμη του εδάφους.

 

Σε κάθε περίπτωση οι κλιμακώσεις δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 4 με ανώτατο συνολικό ύψος (προβαλλόμενο) του κατακόρυφου επιπέδου τα 15 m.

 

Το πλάτος των κλιμακώσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 4 m.

 

β) Σε κάθε περίπτωση τα κτίρια σε κανένα σημείο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ανώτατο επίπεδο που καθορίζεται:

 

ι) από τα δύο σημεία ευρισκόμενα σε ύψος 7,50 m από τις κατακόρυφες, που άγονται στη ρυμοτομική γραμμή στα ακραία σημεία της προσόψεως του οικοπέδου και

 

ii) από σημείο ευρισκόμενο σε ύψος 7,50 m επί της κατακόρυφου της αγομένης στο σημείο τομής του κατακόρυφου επιπέδου του καθέτου στο μέσον της προσόψεως και της έναντι αυτής οικοδομικής γραμμής του αυτού οικοδομικού τετραγώνου.

 

γ) Το αναφερόμενο στο εδάφιο α της παρούσας παραγράφου ύψος των 4,0 m δεν μπορεί να εφαρμοσθεί σε βάθος περισσότερο των 8,50 m από την εγκεκριμένη ρυμοτομική γραμμή της Λεωφόρου Βασιλείου Παύλου.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.