Προεδρικό διάταγμα 15/2/91 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

Α. Για τους οικοδομήσιμους χώρους με στοιχεία Α:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

Β. Για την υπόλοιπη περιοχή

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

Γ. Κατά παρέκκλιση των παραγράφων Α και Β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α. τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7,5 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

β. τα οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7,5 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 100 m2.

 

Δ. Επιπλέον των διατάξεων των προηγουμένων παραγράφων Α, Β και Γ, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) το οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 40 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

Ε. 1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α. Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 250 m2: 0,40

β. Για το τμήμα του οικοπέδου από 250 m2 μέχρι 500 m2: 0,30

γ. Για το τμήμα του οικοπέδου από 500 m2 μέχρι 2000 m2: 0,20

δ. Για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 2000 m2: 0,1.

 

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 8,5 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων προσαυξάνεται κατά 1,5 m.

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

5. Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στους πεζόδρομους επιβάλλεται η δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

Ζ. Χώρος αθλοπαιδιών:

 

Επιτρέπεται μόνο η κατασκευή βοηθητικών χώρων αποδυτηρίων και αποθηκών με τους εξής όρους και περιορισμούς δόμησης.

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 5% της επιφανείας του χώρου.

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 3 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.