Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Σκοπός


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σκοπός του παρόντος είναι η εξασφάλιση της ανάπτυξης και η βελτίωση της ασφάλειας του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και η πρόσβαση στην αγορά των σιδηροδρομικών μεταφορών σε όσους παρέχουν σιδηροδρομικές υπηρεσίες και ειδικότερα:

 

α) η εναρμόνιση της δομής του ρυθμιστικού συστήματος στην Ελλάδα,

 

β) ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων όλων των μερών, (μεταξύ άλλων διαχειριστή υποδομής, σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία, Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών, Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών, Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, Κοινοποιημένων Οργανισμών).

 

γ) ο καθορισμός διαδικασίας εφαρμογής των κοινών στόχων ασφάλειας και της κοινής μεθοδολογίας ασφάλειας, προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση των εθνικών κανόνων ασφαλείας

 

δ) η σύσταση Αρχής Ασφάλειας Σιδηροδρομικών Μεταφορών και Επιτροπής Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων

 

ε) ο καθορισμός κοινών αρχών διαχείρισης, ρύθμισης και εποπτείας των συστημάτων ασφάλειας των σιδηροδρόμων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.