Προεδρικό διάταγμα 160/07 - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Εθνικοί Κανόνες Ασφάλειας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δημοσιεύει και θέτει στη διάθεση όλων των διαχειριστών υποδομής, των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων, των αιτούντων πιστοποιητικό ασφάλειας και των αιτούντων έγκριση ασφαλείας σε γλώσσα απλή, κατανοητή από όλους τους ενδιαφερομένους, τους Εθνικούς Κανόνες Ασφάλειας.

 

2. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών μετά από εισήγηση της Αρχής με απόφαση του εγκρίνει κάθε τροποποίηση των ήδη κοινοποιημένων εθνικών κανόνων ασφάλειας, η κοινοποίηση των οποίων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ και εγκρίνει κάθε νέο κανόνα ασφάλειας που του τυχόν εισηγείται η Αρχή, εκτός και αν ο κανόνας αφορά εξ' ολοκλήρου την εφαρμογή Κοινών Δεικτών Ασφαλείας.

 

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών κοινοποιεί άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε μία από τις παραπάνω τροποποιήσεις.

 

3. Εάν, μετά τη θέσπιση Κοινών Στόχων Ασφαλείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ, το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών καθιερώσει νέο Εθνικό Κανόνα Ασφάλειας, ο οποίος απαιτεί υψηλότερο επίπεδο ασφαλείας από αυτό που ορίζει ο Κοινός Στόχος Ασφαλείας, ή εάν προτίθεται να εισαγάγει νέο Εθνικό Κανόνα Ασφάλειας, ο οποίος ενδέχεται να επηρεάσει την εκμετάλλευση σιδηροδρομικών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν πρόσβαση ή διέλευση στην εθνική σιδηροδρομική υποδομή, υποχρεούται πριν τη θέσπιση τους, να διαβουλευθεί με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και εγκαίρως να υποβάλλει σχέδιο κανόνα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς εξέταση, δηλώνοντας τους λόγους θέσπισης του. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών πριν την αποστολή του παραπάνω σχεδίου λαμβάνει τη γνώμη της Αρχής.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 88 του νόμου [Ν] 4632/2019 (ΦΕΚ 159/Α/2019).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.