Προεδρικό διάταγμα 167/08 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το στοιχείο ζ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του προεδρικού διατάγματος 131/2006 τροποποιείται ως ακολούθως:

 

{ζ. διαπιστωθεί ότι η οικογενειακή σχέση και ιδίως ο γάμος, η υιοθεσία ή η αναγνώριση τέκνων έχει συναφθεί με σκοπό την καταστρατήγηση των διατάξεων του παρόντος, προκειμένου να επιτευχθεί η είσοδος ή διαμονή στη Χώρα. Η οικογενειακή σχέση θεωρείται ότι έχει συναφθεί για τον σκοπό αυτό, ιδίως όταν τα μέλη της οικογένειας αγνοούν θέματα που σχετίζονται με την προσωπική κατάσταση των ετέρων μελών αυτής ή συντρέχουν περιστάσεις από τις οποίες πιθανολογείται ότι δεν έχει υπάρξει ποτέ συμβίωση μεταξύ των μελών της οικογένειας.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.