Προεδρικό διάταγμα 16/2/85b - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στον τομέα ΙΙ επιτρέπεται η δημιουργία καταστημάτων. Προκειμένου να χορηγηθεί οικοδομική άδεια στην οποία περιλαμβάνεται και η δημιουργία καταστήματος, είτε σε περίπτωση που ζητείται η αλλαγή χρήσης για κατάστημα, απαιτείται και η έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για την παραπάνω χρήση.

 

2. Στους τομείς ΙΙΙ και IV επιβάλλονται οι εξής περιορισμοί:

 

α) Η μελέτη ανέγερσης ή προσθήκης κτισμάτων υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

β) Για την εκτέλεση κάθε εργασίας επισκευής των όψεων του κτιρίου καθώς και για εξωτερικούς χρωματισμούς απαιτείται οικοδομική άδεια που εκδίδεται μετά από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

γ) Ο έλεγχος της μορφολογίας των κτιρίων επεκτείνεται σε όλες τις όψεις του κτιρίου (πρόσοψη, όψη σε ακάλυπτο)

 

δ) Οι αναλογίες ανοιγμάτων στις όψεις των κτιρίων πρέπει να έχουν σχέση πλάτους προς ύψος 1:1,5 έως 1:2.

 

ε) Δεν επιτρέπεται η κατασκευή κλειστών εξωστών.

 

στ) Σε περίπτωση προσθήκης σε υπάρχον κτίριο η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου κρίνει περί της ανάγκης αναμόρφωσης του υπάρχοντος σύμφωνα με τους περιορισμούς που επιβάλλονται στους τομείς αυτούς.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.