Προεδρικό διάταγμα 17/11/88d - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.3 με μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια ορόφων 120 m2.

 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 8.5 m.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των χώρων ειδικών χρήσεων που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος, ορίζονται ως εξής:

 

1. Χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Κάλυψη του χώρου όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στα σχετικά διαγράμματα.
Συντελεστής δόμησης: 0.5.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 12 m.

 

2. Χώρος παιδικών σταθμών και κυλικείων.

 

Κάλυψη των χώρων όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στα σχετικά διαγράμματα.
Συντελεστής δόμησης: 0.3.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 11 m.

 

3. Χώρος εκκλησίας

 

Κάλυψη του χώρου όπως φαίνεται με κόκκινο περίγραμμα στα ίδια διαγράμματα.
Συντελεστής δόμησης: 0.5
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίου: 12 m.

 

4. Χώροι εμπορικών καταστημάτων, κολυμβητηρίου, κλειστού γυμναστηρίου, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, σχολείου, βιολογικού καθαρισμού:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70% της επιφανείας τους.
Συντελεστής δόμησης: 1.2.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 12 m.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.