Προεδρικό διάταγμα 17/2/86c - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τμήμα της πόλεως Μυτιλήνης, το οποίο χαρακτηρίσθηκε ως παραδοσιακό με το από 21-09-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 537/Δ/1979) καθορίζονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης κατά περιοχή Α και Β, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διευθύνσεως Πολεοδομικών Εφαρμογών με την 7626/1986 πράξη του και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα ως εξής:

 

Α. 1. Οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερο:

 

Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται κατά την κρίση της να μεταβάλει τη θέση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο είτε για λόγους διατήρησης του χώρου που περιβάλει την υπάρχουσα παραδοσιακή οικοδομή, είτε για λόγους που εξασφαλίζουν την παραδοσιακή κλίμακα της περιοχής και στις νέες οικοδομές. Για το λόγο αυτό η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να χορηγεί προέγκριση μελέτης εφόσον της υποβληθούν προσχέδια.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης κάθε οικοπέδου (μεσαίου, γωνιακού, διαμπερούς κλπ.) από κάθε είδους κτίρια (κύρια και βοηθητικά) ορίζεται σε 30% για την περιοχή Α και 40% για την περιοχή Β όλης της επιφάνειας του οικοπέδου.

 

3. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται για την περιοχή Α σε 0,50 και στην περιοχή Β 0,8. Τα βοηθητικά κτίσματα υπολογίζονται στο συντελεστή δόμησης.

 

4. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων καθορίζεται σε δύο (2) ανεξάρτητα από το πλάτος οδού, και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών σε όλες τις όψεις σε 7 m όταν μετράται από του φυσικού ή τεχνητού εδάφους μέχρι το υψηλότερο σημείο τους, στο ύψος αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η στέγη.

 

Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται κατά την κρίση της να αυξομειώνει τα πιο πάνω ύψη μέχρι 1 m, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο για την προσαρμογή του κτιρίου στα παραδοσιακά πρότυπα κύρια όμως να μην υπερβαίνει τα γύρω υπάρχοντα παραδοσιακά κτίρια.

 

5. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των οικοδομών απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή εκτός:

 

α) στέγης με μέγιστη κλίση 25%.

 

β) καπνοδόχου και αεραγωγού με μέγιστο ύψος 1 m πάνω από τη στέγη,

 

γ) συμπαγές στηθαίο με μέγιστο ύψος 0,50 m,

 

δ) κιγκλιδώματα με ύψος 0,90 m έως 1,20 m από τη στάθμη του δώματος. Όλες οι παραπάνω κατασκευές πρέπει να σημειώνονται στα σχέδια, που υποβάλλονται για έγκριση από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (sur pilotis).

 

7. Επιτρέπεται η κατασκευή περισσοτέρων από ένα κτισμάτων μέσα στο ίδιο οικόπεδο με ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση τα 3 m εφόσον δεν φωτίζονται αποκλειστικά χώροι κύριας χρήσης και ελάχιστη απόσταση 5 m από κτίσμα παραδοσιακού εάν υπάρχει μέσα στο οικόπεδο.

 

8. Σε όλα τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο προς τη θάλασσα, η οικοδομή τοποθετείται υποχρεωτικά 10 m πιο μέσα από τη σημερινή ρυμοτομική γραμμή.

 

Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής επιτρέπεται η επισκευή, αποκατάσταση, ανακατασκευή και διαρρύθμιση εσωτερικού χώρου, των παλαιών κτιρίων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής (αυτό αποδεικνύεται με φωτογραφίες θεωρημένες από την αρμόδια αρχή, δήμο __________). Χορηγείται άδεια οικοδομικών εργασιών, μετά από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, έστω και αν οι εργασίες που ζητούνται να εκτελεστούν αντίκεινται στις διατάξεις αυτού του διατάγματος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Α καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του από 25-08-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1017/Δ/1992).

 

Β. Σύνθεση όγκων - Διάταξη κτιρίων - Μορφολογικά στοιχεία.

 

Η διαμόρφωση των όγκων των κτιρίων επιβάλλεται να προσαρμόζεται στα παραδοσιακά πρότυπα του περιβάλλοντος στην κλίμακα στις αναλογίες καθώς και τη σύνθεση των επί μέρους όγκων.

 

Επιβάλλεται πάντως η διάσπαση του κτιρίου σε περισσότερα εφόσον υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1200) κυβικά μέτρα.

 

Η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου δύναται να επιβάλλει τροποποιήσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανεξαρτητοποίηση των όγκων ή τμημάτων του όγκου του κτιρίου ώστε να δημιουργούνται περισσότερα απολύτως διακεκριμένα κτίρια, η απόσταση μεταξύ τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 m.

 

Η επικάλυψη των οικοδομών γίνεται με στέγη κεραμοσκεπή (και κλίση ανάλογη των γύρω κτιρίων). Η κατασκευή της στέγης είναι υποχρεωτική έστω και αν πρόκειται για κτίριο με ένα όροφο και επιτρέπεται ή προβλέπεται η κατασκευή και άλλου ορόφου.

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή ενός σκεπαστού εξώστη (σαχνισί) κατά τα παραδοσιακά πρότυπα με την προϋπόθεση να μην υπερβαίνει σε μήκος τα 4 m και πλάτος τα 0,60 m. Ο εξώστης αυτός θα υπολογίζεται στο συντελεστή δόμησης.

 

4. Οι εξωτερικοί τοίχοι των κτιρίων μπορούν να κατασκευάζονται από οποιοδήποτε υλικό, επιχρισμένο εξωτερικά με τριπτό κονίαμα και θα είναι χρωματισμένοι εξωτερικά σύμφωνα με τα χρώματα που επικρατούν ή επαναλαμβάνονται συχνά στην περιοχή (υδροχρώματα).

 

5. Τα κουφώματα των κτιρίων επιβάλλεται να είναι ξύλινα ή μεταλλικά χρωματισμένα, απαγορευόμενης της χρήσεως αλουμινίου υλικού, τελείως ξένου στην περιοχή και τα παραδοσιακά πρότυπα.

 

6. Τα εξώφυλλα είναι ξύλινα και χρωματισμένα.

 

7. Δεν επιτρέπεται η κατασκευή εξωτερικής ακάλυπτου κλίμακας, ανόδου προς τον όροφο.

 

8. Η περίφραξη των οικοπέδων γίνεται κατά τα παραδοσιακά πρότυπα με συμπαγή βάση και κιγκλίδωμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Β καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του από 25-08-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1017/Δ/1992).

 

Γ. 1. Το παραδοσιακό τμήμα της πόλης της Μυτιλήνης ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Η Πολεοδομική Υπηρεσία στέλνει υποχρεωτικά το φάκελλο οποιουδήποτε θέματος που αφορά το τμήμα αυτό, στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, τα σχέδια κτιριολογικών έργων (ανεγέρσεις, κατεδαφίσεις μερικές ή ολικές, ετοιμόρροπες ή μη, επισκευές, προσθήκες, ανακατασκευές και αναστηλώσεις) που τα ελέγχει.

 
2. Ο έλεγχος αυτός αφορά τη σύνθεση των όγκων, τη θέση της οικοδομής μέσα στο οικόπεδο, την κλίμακα του κτιρίου, τις αναλογίες των επί μέρους μορφολογικών στοιχείων, τη διαμόρφωση των ελευθέρων χώρων των οικοπέδων, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στις όψεις και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με την αρχιτεκτονική μορφή των κτιρίων, η Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου λαμβάνει υπόψη της το χώρο που τα περιβάλλει και τη θέση της οικοδομής σε σχέση με τη γύρω βλάστηση (δέντρα κ.λ.π.), αλλά και τα γειτονικά κτίρια.

 

3. Οι μελέτες που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, μπορούν να είναι στο στάδιο της προμελέτης ή της οριστικής μελέτης. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία για την πληρέστερη ενημέρωσή της πάνω στη μελέτη εάν το κρίνει αναγκαίο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Γ καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του από 25-08-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1017/Δ/1992).

 

Δ. 1. Στα χαρακτηρισμένα σαν διατηρητέα κτίρια με το από 21-09-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 537/Δ/1979) απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επιμέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών στοιχείων τους, όσο και του κτιρίου σαν σύνολο.

 

2. Επιτρέπεται πάντως η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση και η εσωτερική διαρρύθμιση καθώς και προσθήκες μικρής κλίμακας των διατηρητέων κτιρίων εφόσον δεν αλλοιώνεται η γενική και επί μέρους αρχιτεκτονική μορφή του κτιρίου. Για την εκτέλεση κάθε εργασίας επισκευής επέμβασης στις όψεις καθώς και εξωτερικούς χρωματισμούς απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Ε. 1. Κάθε εργασία διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων που εκτελείται από τη Δημοτική Αρχή εγκρίνεται προηγουμένως από την Επιτροπή Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και εναρμονίζεται με την υφιστάμενη φυσιογνωμία της περιοχής και λαμβάνεται υπόψη η διατήρηση του υφιστάμενου πράσινου.

 

2. Κάθε έργο υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, κ.λ.π.) επιβάλλεται να είναι υπόγειο. Επίσης υποχρεούνται να αναλαμβάνουν την αποκατάσταση της αρχικής μορφής οδών και κοινοχρήστων χώρων στους οποίους έχουν επέμβει για την εγκατάσταση των δικτύων τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος Ε καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του από 25-08-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 1017/Δ/1992).

 

pd.17.2.86cCopyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.