Προεδρικό διάταγμα 17/2/86e - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο των περιοχών Τσιφλικόπουλου και Πεντέλης της κοινότητας Σταυρακίου και Ζευγαριών και Δροσιάς του δήμου Ιωαννίνων του νομού Ιωαννίνων που τμήμα τους έχει χαρακτηρισθεί ως πυκνοδομημένο με την υπ' αριθμόν 82009/3447/1985 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων των περιοχών Ζευγάρια -Τσιφλικόπουλο -Πεντέλη -Δροσιά του δήμου Ιωαννίνων και της κοινότητας Σταυρακίου (νομού Ιωαννίνων) και που περιλαμβάνονται οικισμοί υφιστάμενοι προ τού έτους 1923 με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινοχρήστων χώρων, χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων (πυρήνας Α - Πυρήνας Β), χώρου εκκλησίας, χώρων νηπιαγωγείου, χώρων δημοτικού σχολείου, χώρων παιδικού σταθμού, χώρου πολιτιστικών χρήσεων, χώρου κέντρου επαγγελματικής αποκατάστασης αναπήρων και σπαστικών παιδιών και χώρου Γυμνασίου - Λυκείου, όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις φαίνονται στα 6 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 719/1986 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

pd.17.2.86eCopyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.