Προεδρικό διάταγμα 17/2/86e - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται κατά τομείς I, II και III ως εξής:

 

Τομέας I

 

1. Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

Ελάχιστο βάθος: 25 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2

 

3. Κατά παρέκκλιση, της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) Κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
Ελάχιστο βάθος: 20 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

β) Δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν τα ως άνω κατά παρέκκλιση ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων.

 

4., Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.4.

 

6. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 

7. Επιβάλλεται υποχρεωτικά πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 50% και μέγιστο ύψος 2.7 m.

 

Τομέας II

 

1. Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

 

2. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο βάθος: 2 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) Κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Ελάχιστο βάθος: 16 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2

 

β) Δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν τα ως άνω κατά παρέκκλιση ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 40% της επιφανείας τού οικοπέδου.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

6. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 

7. Επιβάλλεται υποχρεωτικά πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων η κατασκευή στέγης με μέγιστη κλίση 50% και μέγιστο ύψος 2.7 m.

 

Τομέας III

 

1. Οικοδομικό σύστημα: των πτερύγων.

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.
Ελάχιστο βάθος: 18 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2

 

3. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) Κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο βάθος: 14 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

β) Δημιουργούνται μετά την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης και προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 και έχουν τα ως άνω κατά παρέκκλιση ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0.8.

 

6. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2, με μέγιστο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 

7. Επιτρέπεται πάνω από το μέγιστο ύψος των κτιρίων η κατασκευή της στέγης με μέγιστη κλίση 50% και μέγιστο ύψος 2.7 m.

 

Β. 1. Στους τομείς II και III σε περίπτωση εφαρμογής της οικογενειακής στέγης δεν επιτρέπεται καμία παρέκκλιση ως προς το ύψος των οικοδομών που καθορίζεται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Η στέγη των κτιρίων στους τομείς I, II και III κατασκευάζεται μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και πριν από τη συνέχιση των υπόλοιπων εργασιών.

 

Ο χώρος που προκύπτει κάτω από την κατασκευή τής στέγης είναι χώρος βοηθητικός και μόνο για χρήση του υποκειμένου ορόφου της κατασκευής.

 

3. Στους κοινωφελείς χώρους (Γυμνάσιο - Λύκειο, αθλητικές, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, χώρος κέντρου επαγγελματικής αποκατάστασης αναπήρων και σπαστικών παιδιών, Δημοτικό Σχολείο και Εκκλησία) που δεν ορίζεται με τα ανωτέρω διαγράμματα προκήπιο, καθορίζεται ελάχιστη απόσταση του κτιρίου από τις ρυμοτομικές γραμμές 4 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.