Προεδρικό διάταγμα 18/10/01 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Η κατασκευή των παραπάνω χώρων στάθμευσης υπόκειται στους εξής όρους και περιορισμούς:

 

α) Η είσοδος των αυτοκινήτων στο χώρο με στοιχείο α τοποθετείται επί της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή και η έξοδος επί της οδού Κλεάνθους.

 

β) Η είσοδος των αυτοκινήτων στο χώρο με στοιχείο β τοποθετείται επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου και η έξοδος επί της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου.

 

Επί πλέον κατά τη σύνταξη και έγκριση της οριστικής μελέτης των έργων επιβάλλεται η εφαρμογή των όρων που τίθενται με το 1170/17-04-2000 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων, Τμήμα Κυκλοφορίας και Τοπογραφικό Απαλλοτριώσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

γ) Οι εκσκαπτικές εργασίες εποπτεύονται υποχρεωτικά από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

 

δ) Οι υπέργειες εγκαταστάσεις των σταθμών περιορίζονται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η κοινή χρήση των συγκεκριμένων κοινοχρήστων χώρων.

 

ε) Μετά την ολοκλήρωση των κατασκευών επιβάλλεται η φύτευση των κοινοχρήστων χώρων ύστερα από σχετική φυτοτεχνική μελέτη και μελέτη διαμόρφωσής τους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.