Προεδρικό διάταγμα 18/4/81 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οι όροι και περιορισμοί δομήσεως επί της ως άνω εκτάσεως καθορίζονται ως ακολούθως:

 

1. Μέγιστο ποσοστό καλύψεως 6,5% της όλης εκτάσεως.

 

2. Συντελεστής δομήσεως της όλης εκτάσεως 0,12.

 

3. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστον ύψος 8,0 m συμπεριλαμβανομένης της στέγης.

 

4. Η αρχιτεκτονική των κτιρίων δέον να προσαρμόζεται με τα πατροπαράδοτα πρότυπα της περιοχής, ήτοι:

 

α) Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης για την κάλυψη των κτιρίων με κλίση όχι μεγαλύτερη των 35% με κεραμίδια Βυζαντινού τύπου.

β) Τα κουφώματα των όψεων των κτιρίων επιβάλλεται να είναι ξύλινα με αναλογίες περίπου 1:3.

γ) Τα στηθαία των εξωστών πρέπει να είναι ή συμπαγή σοβαντισμένα ή να έχουν ξύλινο κιγκλίδωμα. Απαραιτήτως θα τοποθετούνται ξύλινοι ορθοστάτες στους σκεπαστούς εξώστες.

δ) Οι όψεις των κτιρίων θα είναι σοβαντισμένες ή με εμφανή τοιχοποιία.

 

5. Τα σχέδια των κτιρίων δέον να τεθούν υπόψη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

6. Απαγορεύεται οιαδήποτε περίφραξις της εκτάσεως.

 

7. Οι ιδιοκτήτες της ανωτέρω εκτάσεως δέον να αναλάβουν την δαπάνη δια την κατασκευήν των έργων υποδομής και του βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.