Προεδρικό διάταγμα 18/4/94b - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται χρήσεις γης και τροποποιούνται οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων που βρίσκονται στην εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αφιδνών (Νομού Αττικής) περιοχή του οικοδομικού συνεταιρισμού Διεθνής Ιπποκράτειος Πολιτεία, που καθορίσθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από [ΠΔ] 23-11-1977 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 482/Δ/1977) και καθορίζονται όπως στις επόμενες παραγράφους:

 

1. Καθορίζεται χρήση αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2. Ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 10% της επιφανείας αυτών.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,2.

 

4. α) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,50 m μετρούμενο από τη στάθμη του φυσικού εδάφους.

 

β) Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης από κεραμίδια μεγίστου ύψους 1,50 m ακόμη και όταν δεν εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος.

 

5. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια πρέπει να απέχουν από τις ρυμοτομικές γραμμές 6.00 m τουλάχιστον και τα πλάγια και πίσω όρια των οικοπέδων υποχρεωτικά απόσταση Δ, όπως καθορίζεται με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του νόμου 1577/1985 όπως ισχύει.

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστηλώματα (pilotis).

 

7. Επιτρέπεται η κατασκευή ενός υπογείου ορόφου για χώρους βοηθητικής χρήσης και χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την επιφάνεια που καταλαμβάνει το κτίριο.

 

8. Επιτρέπεται η μερική εκσκαφή ή επίχωση του εδάφους για την προσαρμογή του κτιρίου σ' αυτό. Η οριστική στάθμη δεν επιτρέπεται να διαμορφώνεται χαμηλότερα ή υψηλότερα από 1,50 m από τη φυσική στάθμη του εδάφους.

 

9. Επιβάλλεται ο έλεγχος από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου των ανεγερθησομένων κτιρίων ως προς το ύψος και τη θέση τους στο οικόπεδο και της διαμόρφωσης της οριστικής στάθμης του εδάφους για την αποφυγή της αλλοίωσης του φυσικού εδάφους και την κατά το δυνατόν διατήρηση των δένδρων που υπάρχουν στο οικόπεδο.

 

10. Η σύνδεση των κτιρίων με τα δίκτυα υποδομής (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας, κ.λ.π.) γίνεται μετά από αυτοψία της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

 

11. Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

12. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί και ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος εκτελούνται και αναθεωρούνται χωρίς αύξηση της συνολικής επιφάνειας και του όγκου του κτιρίου με τους προϊσχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.