Προεδρικό διάταγμα 191/03 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων απαρτίζουν τα παρακάτω Τμήματα:

 

1) Τμήμα Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν:

 

α) στην ίδρυση, λειτουργία και επέκταση Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών.

β) στην επιστημονική μελέτη και έρευνα, στην καταγραφή, αποθήκευση, έκθεση και επανέκθεση αρχαίων των μουσείων αυτών.

γ) στον ευπρεπισμό και στη λειτουργία των μουσείων αυτών.

δ) στην έκδοση αδειών μεταφοράς αρχαίων για μη εκθεσιακούς σκοπούς.

ε) στην αξιολόγηση από αρχαιολογικής άποψης των μελετών εργασιών συντήρησης κινητών μνημείων και στην έγκριση για την εφαρμογή τους.

στ) στην κατασκευή, παραγωγή, διάθεση και εξαγωγή απομιμημάτων αρχαίων.

ζ) στη χορήγηση αδειών μελέτης και δημοσίευσης κινητών αρχαίων.

η) στην αμοιβή ατόμων που υποδεικνύουν ή παραδίδουν στο Δημόσιο αρχαία, καθώς και

θ) στην παραγωγή ή έγκριση παραγωγής σχετικού εντύπου και ηλεκτρονικού υλικού, σχετικά με εκθέσεις που διοργανώνονται σε αυτά.

 

2) Τμήμα μη Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, Αρχαιοπωλείων, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν:

 

α) στην ίδρυση και επέκταση Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Μουσείων.

β) στην ανταλλαγή αρχαίων.

γ) στην τήρηση διαρκούς αρχείου κατόχων ιδιωτικών αρχαιολογικών συλλογών και κατόχων αρχαίων.

δ) στον έλεγχο και την επιστημονική εποπτεία των Εκκλησιαστικών Μουσείων.

ε) στα τέλη εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, στη χορήγηση άδειας ελεύθερης επισκέψεως στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία, στα τέλη και τις άδειες φωτογραφήσεως και κινηματογραφήσεως και εν γένει απεικονίσεως αρχαίων σε συμβατικά ή ηλεκτρονικά μέσα.

στ) στη χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως εικόνων και κειμένων στο διαδίκτυο και λοιπά ηλεκτρονικά μέσα.

ζ) στη χορήγηση αδειών για την άσκηση εμπορίας αρχαίων, εποπτείας και ελέγχου αρχαιοπωλείων.

η) στη δίωξη αρχαιοκαπηλίας και παρανόμων ανασκαφών, σε συνεργασία με τις τελωνειακές και διωκτικές αρχές, καθώς και

θ) στην εισαγωγή και εξαγωγή αρχαίων και τήρηση διαρκούς αρχείου αρχαιοπωλών.

 

3) Τμήμα Εκθέσεων και μουσειολογικής έρευνας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν:

 

α) στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και στο δανεισμό αρχαίων για εκθεσιακούς και παιδαγωγικούς σκοπούς.

 

β) στην προώθηση της μουσειολογικής έρευνας, στις συνεργασίες, στις ανταλλαγές και στις εντάξεις Μουσείων στα διεθνή δίκτυα Μουσείων, στη συμμετοχή σε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω της Ειδικής Επιτροπής Τεκμηρίωσης της Διεθνούς Επιτροπής Μουσείων, και στη συμβολή διεθνούς προβολής των Μουσείων μέσω των νέων τεχνολογιών και ιδίως μέσω του διαδικτύου.

 

4) Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επικοινωνίας, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται θέματα που αφορούν:

 

α) στον σχεδιασμό, στην οργάνωση και παρουσίαση αρχαιολογικών εκπαιδευτικών εκθέσεων, προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων σε ειδικούς χώρους, σε μουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε σχολικούς χώρους, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού ρόλου των μουσείων και στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά.

 

β) στην επιμόρφωση και παροχή τεχνογνωσίας των αρχαιολόγων της Υπηρεσίας ως επιμορφωτών μουσειοπαιδαγωγών και στην εξειδικευμένη επιστημονική υποστήριξη των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών ως προς την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων.

 

γ) στην εκπόνηση ερευνητικού πρωτότυπου έργου σε μουσειοπαιδαγωγικά ζητήματα, στη δημοσίευση μελετών, εργασιών και προγραμμάτων σχετικών με την μουσειοπαιδαγωγική, και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού.

 

5) Τμήμα Γραμματειακής και Οικονομικής Υποστήριξης, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι αρμοδιότητες του αντίστοιχου Τμήματος της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 10 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4)β του άρθρου 15 του νόμου 3658/2008 (ΦΕΚ 70/Α/2008).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.