Προεδρικό διάταγμα 19/10/11f - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στο οικοδομικό τετράγωνο 40 επιτρέπονται οι χρήσεις τοπικού κέντρου, ως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

Μικρά ισόγεια καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής
Γραφείο
Καφενείο
χώρος συνάθροισης κοινού για πολιτιστικές δραστηριότητες

 

2. Στους χώρους υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων (οικοδομικά τετράγωνα 17, 37, 54) επιτρέπονται αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα αθλοπαιδιών, υπαίθριο κολυμβητήριο, χώροι αποδυτηρίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων μέγιστου εμβαδού 50 m2.

 

3. Στο χώρο εγκαταστάσεων υποδομής (οικοδομικό τετράγωνο 49) επιτρέπονται μηχανολογικές εγκαταστάσεις και υπόγειες δεξαμενές λυμάτων - ομβρίων με μέγιστο εμβαδόν υπέργειου κτίσματος 50 m2 και ύψος 4,5 m.

 

4. Στο χώρο ανοικτού θεάτρου επιτρέπεται η διαμόρφωση υπαίθριου θεάτρου δυναμικότητας 600 θέσεων.

 

5. Στους κοινόχρηστους χώρους πλατείας - παιδικής χαράς - πρασίνου και αναψυχής επιτρέπονται:

 

Υπαίθριες διαμορφώσεις με φυτεύσεις, πλακοστρώσεις, πέργκολες, φωτισμό, παγκάκια και λοιπός αστικός εξοπλισμός.
Αναψυκτήρια ισόγεια μέγιστου εμβαδού έως 30 m2 στους χώρους πλατείας των οικοδομικών τετραγώνων 1, 18, 41, 59.
Υπαίθριες διαμορφώσεις για παιχνίδια παιδιών.
Εκκλησία έως 30 m2 στο Οικοδομικό Τετράγωνο 61Β.
Δεξαμενές, αντλητικές εγκαταστάσεις και φρεάτια για ύδρευση και άρδευση σύμφωνα με τις προτάσεις της μελέτης υποδομών.

 

6. Στο χώρο εκκλησίας (οικοδομικό τετράγωνο 42) επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίου εκκλησίας εμβαδού 300 m2 και ύψους 12 m.

 

7. Στο χώρο παιδικού σταθμού (οικοδομικό τετράγωνο 30) επιτρέπεται η ανέγερση ισογείου κτιρίου παιδικού σταθμού.

 

8. Στα λοιπά οικοδομικά τετράγωνα επιτρέπονται οι χρήσεις αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα μόνο κατοικία, εκτός των περιπτώσεων των οικοδομικών τετραγώνων 2, 9, 13, 19, όπου στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στους χώρους πλατείας και στα οικοδομικά τετράγωνα  38 και 39 στο σύνολό τους επιτρέπονται επιπλέον της κατοικίας και καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. Επίσης στο οικοδομικό τετράγωνο  38 επιτρέπεται και ένας ξενώνας έως 20 κλίνες.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.