Προεδρικό διάταγμα 19/10/11f - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των Οικοδομικών Τετραγώνων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 480 m2

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας του  οικοπέδου.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,4

 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος αυτών 7,50 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,50 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

 

5. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια απέχουν από τα πλαγία και πίσω όρια απόσταση Δ.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης όλων των κοινωφελών και ειδικών χρήσεων χώρων των Οικοδομικών Τετραγώνων 30 και 40 ορίζονται ως εξής:

 

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%.
Συντελεστής δόμησης: 0,3.
Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 4,5 m το οποίο προσαυξάνεται κατά 1,50 m για την κατασκευή στέγης.
Τα ανεγερθησόμενα κτίρια τοποθετούνται ελεύθερα εντός της οικοδομικής γραμμής τηρουμένου του προκηπίου των 4 m.

 

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα παρακάτω:

 

1. Η στέγη εφ' όσον κατασκευασθεί, να έχει επικάλυψη κεράμων και μέγιστη κλίση 35%.

 

2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μετρούμενο στο περίγραμμα του κτιρίου υπολογίζεται από την φυσική στάθμη εδάφους.

 

3. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίου σε υποστυλώματα όπως και η τοποθέτηση λυομένων κατοικιών.

 

4. Απαγορεύεται η εγκατάσταση εμφανών ηλιακών θερμοσιφώνων, κεραιών τηλεόρασης και κινητής τηλεφωνίας.

 

5. Οι τυχόν αναμονές οπλισμού καλύπτονται υποχρεωτικά.

 

6. Επιτρέπεται η κατασκευή υπογείου γκαράζ σε κάθε οικοδομή σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό 1985.

 

7. Οι εξωτερικές όψεις των κτιρίων και οι διαμορφώσεις των ελευθέρων χώρων πρέπει να ακολουθούν τα αρχιτεκτονικά πρότυπα των παραδοσιακών οικισμών του νομού. Ο σχετικός έλεγχος γίνεται από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου στα πλαίσια έκδοσης των σχετικών οικοδομικών αδειών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου.

 

8. Η αρχιτεκτονική των κτιρίων να είναι μορφολογικά λιτή και ο όγκος των κτιρίων να διασπάται στο ύψος και στην επιφάνεια ειδικά για κτίρια μεγαλύτερα συνολικά των 150 m2.

 

9. Για την χορήγηση κάθε οικοδομικής άδειας απαιτείται γνωμοδότηση της Επιτροπή Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

10. Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτεινών και διαφημιστικών πινακίδων.

 

11. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται έτσι ώστε να μην προκαλούνται εκσκαφές ή επιχώσεις πάνω από 1 m ώστε να προστατεύεται η θέα των ομόρων ιδιοκτησιών και να μην αλλοιώνεται υπέρμετρα η φυσιογνωμία του χώρου.

 

12. Η φύτευση των οικοπέδων γίνεται με είδη του οικοσυστήματος της περιοχής.

 

13. Η διαμόρφωση του ανοικτού θεάτρου, των πλατειών, πεζοδρόμων και γενικά των κοινοχρήστων χώρων γίνονται μετά από ειδική μελέτη.

 

14. Επιτρέπεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στους ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.