Προεδρικό διάταγμα 19/11/96 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, καθορίζονται κατά τομείς Δ και Ε όπως φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 ως εξής:

 

Ι) Τομέας Δ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου απαιτείται όπως: α) στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 689/Δ/1989).

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 0,6.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 8 m.

 

6. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 1,5 m.

 

ΙΙ. Τομέας Ε (οικισμός προϋφιστάμενος του 1923)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) Τα οικόπεδα τα οποία στις 13-03-1981 ημέρα δημοσίευσης του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 300 m2.

 

β) Τα οικόπεδα τα οποία στις 25-07-1979 ημέρα δημοσίευσης του από 19-07-1979 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 401/Δ/1979) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2.

 

γ) Τα οικόπεδα τα οποία στις 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσης του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968) είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 5 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: όπως υφίστανται.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 απαιτείται όπως α) στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 10-10-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 689/Δ/1989).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 60% της επιφανείας τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.

 

7. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιτρέπεται η κατασκευή στέγης μεγίστου ύψους 1,5 m.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.