Προεδρικό διάταγμα 19/4/95 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στις εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχές Μπάτη και Τόσκα του Δήμου Καβάλας (νομού Καβάλας), οι οποίες εμπίπτουν εντός των ορίων της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου του Δήμου Καβάλας και των Κοινοτήτων Αμισιανών, Αμυγδαλεώνα κ.λ.π., που καθορίσθηκε με το 14-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 437/Δ/1989) τροποποιούνται τα όρια των περιοχών 1)γ και 2)β και καθορίζονται εντός αυτών νέες περιοχές με στοιχεία 2)β)1, 2)β)2, 2)β)3 και 2)β)4, όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα με κλίμακα 1:10.000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 58020/1995 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

2. Οι χρήσεις γης ως και οι όροι και περιορισμοί δόμησης των παραπάνω περιοχών 2)β)1, 2)β)2, 2)β)3 και 2)β)4 καθορίζονται ως εξής:

 

2.1. Περιοχή με στοιχείο 2)β)1.

 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων κοινωνικών φορέων.

 

2.2. Περιοχή με στοιχεία 2)β)2.

 

Επιτρέπεται η χρήση ελευθέρων χώρων - αστικού πράσινου, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 9 του παραπάνω 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2.3. Περιοχή με στοιχείο 2)β)3.

 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η χρήση αμιγούς κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 2 του παραπάνω 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2.4. Περιοχή με στοιχείο 2)β)4.

 

Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η χρήση γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται με το άρθρο 3 του παραπάνω 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

2.5. Για τους όρους και περιορισμούς δόμησης των παραπάνω περιοχών 2)β)1, 2)β)2, 2)β)3 και 2)β)4 εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985), όπως ισχύουν.

 

pd.19.4.95

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.