Προεδρικό διάταγμα 1/3/02 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής :

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2

 

2. Επιπλέον των προϋποθέσεων της προηγουμένης παραγράφου απαιτείται όπως:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 40 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m και

β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 40% της επιφανείας τους.

 

4. O συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 250 m2 0.4.

β) Για το τμήμα του οικοπέδου από 250 m2μέχρι 1000 m2 0.3.

γ) Για το τμήμα του οικοπέδου από 1000 m2 και πάνω συντελεστής δόμησης 0.2.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου 7.5 m. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης,το μέγιστο ύψος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.5 m.

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

7. Απαιτείται η έγκριση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για την έκδοση οικοδομικών αδειών κατά μήκος της Λεωφόρου Αιαντείου - Σαλαμίνας και κατά μήκος της παραλίας.

 

8. Κατά την έκδοση των οικοδομικών αδειών, σε περιοχές, όπου έχουν γίνει επιχωματώσεις (μπαζώματα), πρώην Τενάγη, και γενικώς σε χαλαρά εδάφη, επιβάλλεται να προσκομίζεται η Μελέτη Θεμελίωσης μαζί με τοπικό Γεωλογικό έλεγχο αντοχής του εδάφους.

 

9. Οι κοινόχρηστοι χώροι-δασικές εκτάσεις που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος διατηρούν αναλλοίωτο το δασικό τους χαρακτήρα, απαγορευόμενης πάσης άλλης χρήσεως αυτών,ή της κατά προορισμό χρήσεως των δασών,ως και πάσης επεμβάσεως δια της κατασκευής έργων κοινωφελούς ή και κοινοχρήστου χαρακτήρα (λ.χ. πλατείες, παιδικές χαρές κ.λ.π.). Στους ανωτέρω χώρους απαγορεύονται επίσης οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (νόμος 1577/1985).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.