Προεδρικό διάταγμα 1/7/77 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Δια γήπεδα έχοντα προσώπων επί Εθνικών Επαρχιακών ή Κοινοτικών οδών εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγουμένου άρθρου 3 του παρόντος.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου ορίζονται τα κάτωθι:

 

α) Δια γήπεδα υφιστάμενα προ της δημοσιεύσεως του παρόντος και έχοντα ελάχιστον πρόσωπον 25 m, ελάχιστον βάθος 40 m και ελάχιστον εμβαδόν 2.000 m2, η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια στο ισόγειο ορίζεται σε 150 m2, το δε σύνολον ωφελίμου επιφανείας του γηπέδου εις 200 m2.

 

β) Δια γήπεδα υφιστάμενα προ της 12-09-1964 και έχοντα ελάχιστο πρόσωπο 20 m, ελάχιστον βάθος 35 m και ελάχιστον εμβαδόν 1200 m2, η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια σε ισόγειο ορίζεται σε 100 m2, το δε σύνολον ωφελίμου επιφανείας του γηπέδου εις 150 m2.

 

γ) Δια γήπεδα υφιστάμενα προ της 12-11-1962 και έχοντα ελάχιστον πρόσωπον 10 m, ελάχιστον βάθος 15 m και ελάχιστο εμβαδόν 750 m2, η μέγιστη καλυπτόμενη επιφάνεια σε ισόγειο ορίζεται σε 60 m2, το δε σύνολον ωφελίμου επιφανείας του γηπέδου εις 100 m2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.