Προεδρικό διάταγμα 214/87 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Αιτήσεις θεραπείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στις αιτήσεις θεραπείας που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 1418/1984 αποφασίζει ο Υπουργός που εποπτεύει τον Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Οι αιτήσεις αυτές απευθύνονται στον εποπτεύοντα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού Υπουργό και επιδίδονται στη Διευθύνουσα το έργο υπηρεσία ή την προϊσταμένη αρχή χωρίς να απαιτείται κοινοποίηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Τα θέματα των αιτήσεων θεραπείας, εισηγείται ο Διευθυντής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ο οποίος συμμετέχει στο παραπάνω Συμβούλιο χωρίς ψήφο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 8 του προεδρικού διατάγματος 100/2016 (ΦΕΚ 177/Α/2016).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.