Προεδρικό διάταγμα 21/11/86 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, ορίζονται κατά τομείς IVΓ, IVΔ ως εξής:

 

Α. Τομέας IVΓ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον:

 

α) έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 8 m
Ελάχιστο εμβαδόν 150 m2,

 

β) προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983, με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m,

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 50% της επιφάνειάς τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0,8.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5, ορίζεται συντελεστής δόμησης 1 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων, 7.5 m.

 

8. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης, αυτή κατασκευάζεται με κλίση μέχρι 35%.

 

Β. Τομέας IVΔ

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο 20 m.

Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον: α) έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 14 m.
Ελάχιστο εμβαδόν 250 m2.

 

β) προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983, με όποιες διαστάσεις και αν έχουν.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2, τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα αυτών εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 50% της επιφάνειάς τους.

 

5. Συντελεστής δόμησης 0.8.

 

6. Κατ' εξαίρεση των προηγούμενων παραγράφων 4 και 5, ορίζεται συντελεστής δόμησης 1 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 60% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2, εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

7. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων, 7.5 m.

 

8. Σε περίπτωση κατασκευής στέγης αυτή κατασκευάζεται με κλίση μέχρι 35%.

 

9. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια στους χώρους ειδικών χρήσεων που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος, πρέπει να απέχουν από τις ρυμοτομικές γραμμές 2 m, εφόσον δεν ορίζεται προκήπιο με το άρθρο 5 του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.