Προεδρικό διάταγμα 221/03 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Αρμόδια Όργανα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων κατά τις διατάξεις του νόμου 1418/1984 Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει, και των προεδρικών διαταγμάτων τα οποία εκδίδονται σε εκτέλεσή του, για τα έργα που εκτελούνται από τη Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης είναι ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή η Διεύθυνση Έργων της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης σε Ανώνυμη Εταιρεία ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα σύμφωνα με τις οργανωτικές διατάξεις της Δημόσιας Επιχείρησης Πολεοδομίας και Στέγασης σε Ανώνυμη Εταιρεία και όπως ειδικότερα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.