Προεδρικό διάταγμα 227/87 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται:

 

α) Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 202/1968 περί καθορισμού των κατηγοριών των βιοτεχνικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, αίτινες χαρακτηρίζονται ως γεωργικές (ΦΕΚ 59/Α/1968).

 

β) Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 479/1970 περί συμπληρώσεως του υπ' αριθμόν 202/1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 153/Α/1970) και

 

γ) Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 200/1973 περί συμπληρώσεως του άρθρου 1 του υπ' αριθμόν 202/1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 193/Α/1973).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.