Προεδρικό διάταγμα 22/5/96 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Ι και ΙΙ που φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 1 ως εξής:

 

Α. Τομέας Ι (αναθεώρηση)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 14 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 250 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος προεδρικού διατάγματος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60% της επιφανείας τους.

 

4. Συντελεστής δόμησης: 1.

 

Β. Τομέας ΙΙ (επέκταση)

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 500 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

Γ. Και για τους δύο τομείς Ι και ΙΙ ισχύουν τα παρακάτω:

 

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 της ενότητας Α και της παραγράφου 1 της ενότητας Β απαιτείται όπως στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

2. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 7,5 m.

 

3. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 2 m και με κλίση μέχρι 35%.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.