Προεδρικό διάταγμα 22/6/95 - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

Α. 1. Ελάχιστο πρόσωπο: 8,00 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200,00 m2 υπό την προϋπόθεση ότι α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50,00 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m και β) τα οικόπεδα δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 50% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,8.

 

4. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται ως εξής:

 

α) Στις περιοχές με χρήση αμιγούς και γενικής κατοικίας: 7,50 m.

β) Στις υπόλοιπες περιοχές: 9,00 m.

 

5. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή στέγης με μέγιστο ύψος 1,50 m.

 

Β. Οι κοινόχρηστοι χώροι - δασικές εκτάσεις που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος διατηρούν αναλλοίωτο το δασικό τους χαρακτήρα, απαγορευμένης πάσης άλλης χρήσεως αυτών, ή της κατά προορισμό χρήσεως των δασών, ως και πάσης επεμβάσεως δια της κατασκευής έργων κοινωφελούς ή και κοινοχρήστου χαρακτήρα: (λ.χ. πλατείες, παιδικές χαρές κ.λ.π.). Στους ανωτέρω χώρους απαγορεύονται επίσης οι κατασκευές που προβλέπονται από το άρθρο 19 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (νόμος 1577/1985).

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.