Προεδρικό διάταγμα 236/84 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατ' εξαίρεση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 εδάφιο α του άρθρου 23 του νόμου 1337/1983 επιτρέπονται οι περιφράξεις σε ζώνη πλάτους 500 m από την ακτή ή την όχθη δημόσιας λίμνης για την προστασία των εξής καλλιεργειών ή ειδικών χρήσεων:

 

Ειδικών καλλιεργειών, που η περίφραξή τους είναι αναγκαία για την προστασία τους και την προστασία του κοινού από φυτοφάρμακα. Οι καλλιέργειες αυτές είναι Κηπευτική, οπωροφόρα, εσπεριδοειδή, ανθοκομικές καλλιέργειες, καλλιέργειες υπό κάλυψη, νέες φυτείες, φυτώρια.

 

Κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών δραστηριοτήτων.

 

Τουριστικών - Ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων.

 

Βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

 

Χώρων και εγκαταστάσεων τεχνικής εξυπηρέτησης οικισμών:

 

α) Βιολογικού καθαρισμού.

β) Εγκαταστάσεων και δεξαμενών ύδρευσης.

γ) Εγκαταστάσεων Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας

 

Στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

 

Μεγάλων συγκοινωνιακών εγκαταστάσεων (λιμάνια, αεροδρόμια, κ.λ.π.).

 

Αρχαιολογικών χώρων.

 

Μνημείων της φύσης, υγροτόπων, υδροβιότοπων, σημαντικών πηγών γλυκού νερού.

 

Εκτροφείων θηραμάτων.

 

Κτιρίων εκπαίδευσης - σχολεία κ.λ.π.

 

Κτιρίων κοινωνικής πρόνοιας (παιδικοί σταθμοί - παιδικές κατασκηνώσεις- άσυλα, κ.λ.π.).

 

Κτιρίων περίθαλψης (νοσοκομεία, κλινικές, κ.λ.π.).

 

Αθλητικών εγκαταστάσεων (π.χ. πισίνες, τένις, κ.λ.π.).

 

Οργανωμένων πλαζ.

 

Παιδικών Χαρών - Παιδότοπων.

 

Φυλακών - Σωφρονιστικών ιδρυμάτων.

 

Νεκροταφείων.

 

Μονών.

 

Κτιρίων δημοσίων ή κοινωφελών σκοπών.

 

Χώρων συνάθροισης κοινού (υπαίθρια θέατρα, κινηματογράφοι).

 

Χώρων εκθέσεων και αγοράς.

 

Λατομικών χώρων μόνο στα ανώτερα κάθε φορά όρια των μετώπων εκμετάλλευσης.

 

2. Οι περιφράξεις πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση 50 m από τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη δημόσιας λίμνης.

 

α) Εξαιρούνται οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μεγάλες συγκοινωνιακές εγκαταστάσεις, ειδικές περιπτώσεις βιομηχανικών συγκροτημάτων (μεταλλουργίες, πετρελαιοειδή, μονάδες παραγωγής τσιμέντου κ.λ.π.), οι σκάλες φόρτωσης υλικών εξορυκτικών εγκαταστάσεων,καθώς και οι λοιπές χρήσεις που κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας και μετά από πρόταση του αρμόδιου για τη χρήση του γηπέδου φορέα, η περίφραξή τους σε απόσταση μικρότερη των 50 m από την ακτή κλπ. είναι απόλυτο απαραίτητη για τη λειτουργία του.

 

β) Για τις ειδικές καλλιέργειες, επιτρέπεται η περίφραξή τους και σε απόσταση μικρότερη των 50 m όταν δεν παρεμποδίζεται η παράλληλη προς τη γραμμή αιγιαλού ή την όχθη της λίμνης, προσπέλαση του κοινού. Η απόσταση αυτή καθορίζεται κατά περίπτωση από τις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1,5 m.

 

3. Η περίφραξη των τουριστικών εγκαταστάσεων τοποθετείται σε απόσταση όχι μεγαλύτερη από 5 m γύρω από το περίγραμμα του κτιρίου ή γύρω από τα ακραία κτίσματα του συγκροτήματος των οικίσκων, όταν πρόκειται για διεσπαρμένα κτίρια. Για τα camping και τις κατασκηνώσεις οι περιφράξεις καθορίζονται κατά περίπτωση από τις πολεοδομικές υπηρεσίες, ύστερα από πρόταση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.