Προεδρικό διάταγμα 23/10/1928b - Άρθρο 9

Άρθρο 9


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιτρέπεται η ανέγερσις Ιερών Ναών επί γηπέδων κειμένων εντός ή εκτός της ζώνης των πόλεων ή επί Εθνικών, Επαρχιακών κ.λ.π. οδών, επί γηπέδων επιφανείας ουχί ελάσσονος των 500 m2.

 

Το κτίριον του Ναού δεν θα καταλαμβάνει έκταση μείζονα του ημίσεος (1/2) της όλης επιφανείας του γηπέδου και θα αφίσταται γύρωθεν των ορίων του γηπέδου κατά 5 m τουλάχιστον. Εφ' όσον τα γήπεδα απέχουν ολιγότερο των 500 m από των τελευταίων οικοδομικών γραμμών του εγκεκριμένου σχεδίου, τα κτίρια πρέπει να τοποθετούνται πέραν των ιδανικών εκτάσεων των εγκεκριμένων οδών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο 9 τίθεται όπως προστέθηκε με το από [ΒΔ] 11-10-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 243/Δ/1971).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 17 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.