Προεδρικό διάταγμα 23/11/90c - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το εδάφιο α της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του προεδρικού διατάγματος 93/1987 (ΦΕΚ 52/Α/1987) αντικαθίσταται ως εξής:

 

{Οι υπάρχοντες οικοδομικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι είχαν στην ιδιοκτησία τους νομίμως έκταση ή είχαν κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 17/1984 τουλάχιστον έγκριση ή προέγκριση για άδεια κτήσης έκτασης και οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν είχαν εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο οφείλουν σε χρονικό διάστημα τεσσάρων χρόνων που δύναται να παραταθεί μέχρι ένα χρόνο ακόμη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.