Προεδρικό διάταγμα 23/11/90e - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στον τομέα Ι επιτρέπονται οι χρήσεις της γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 2) του προεδρικού διατάγματος 81/1980 (ΦΕΚ 27/Α/1980) με εξαίρεση τα ξενοδοχεία, λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και τα πρατήρια βενζίνης.

 

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στο τομέα ΙΙ επιτρέπονται οι χρήσεις της αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 4 (παράγραφοι 1 και 2) του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος.

 

3. Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στους τομείς ΙV, V, VI επιτρέπονται οι χρήσεις της γενικής κατοικίας όπως προσδιορίζονται από το άρθρο 5 (παράγραφοι 1 και 2) του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος.

 

4. Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στους τομείς ΙΙΙ και VII επιτρέπονται οι χρήσεις γενικής κατοικίας και λοιπών μικτών χρήσεων όπως προσδιορίζονται με τα άρθρα 5 (παράγραφοι 1 και 2) και 12 του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος.

 

5. Στους οικοδομήσιμους χώρους που εμπίπτουν στον τομέα VIII επιτρέπονται οι χρήσεις της γενικής κατοικίας και αναψυχής - παραθεριστικής κατοικίας - τουρισμού όπως προσδιορίζονται από τα άρθρα 5 (παράγραφοι 1 και 2) και 9 (παράγραφοι 1 και 2) του παραπάνω Προεδρικού Διατάγματος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.