Προεδρικό διάταγμα 23/12/98 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μεταβατικές διατάξεις:

 

1. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος και ισχύουν εκτελούνται όπως εκδόθηκαν. Σε περίπτωση αναθεώρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

2. Άδειες για τις οποίες έχει κατατεθεί πλήρης φάκελλος, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος, δύνανται να εκδοθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, τηρουμένων όμως όλων των διατάξεων του άρθρου 2 Κεφάλαιο ΙΙ Αδόμητα, Ακίνητα παράγραφος 5 του παρόντος και όλων των επομένων άρθρων, αναθεωρούμενων υποχρεωτικά των σχετικών μελετών. Σε περίπτωση αναθεώρησης της άδειας, εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

 

3. Καταργείται η [Α] 1602/1998 απόφαση του Νομάρχη Λασιθίου Κατηγοριοποίηση, καθορισμός ορίων και όρων και περιορισμών δόμησης, στον οικισμό Ανατολή της κοινότητας Ανατολής, επαρχίας Ιεράπετρας του νομού Λασιθίου. Οι ρυθμίσεις της ως άνω απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν ως προς τον οικισμό Καλόγεροι της ίδιας κοινότητας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.