Προεδρικό διάταγμα 24/10 - Άρθρο 11 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης του οικοδομήσιμου χώρου ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m

Ελάχιστο βάθος: 20 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 1200 m2

 

Κατά παρέκκλιση του προηγουμένου εδαφίου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που στις 23-03-1965 είχαν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m
Ελάχιστο βάθος: 16 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 30%.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,25.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος: 7,50 m.

 

5. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων επιβάλλεται η κατασκευή κεραμοσκεπούς στέγης μεγίστου ύψους 1,50 m.

 

6. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

 

7. Κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται η έγκριση από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία και την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.