Προεδρικό διάταγμα 24/5/85b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων της περιοχής της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο ορίζονται ως εξής:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.

Ελάχιστο βάθος: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγουμένης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα με όποιες διαστάσεις έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος.

 

3. Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

5. Μέγιστος αριθμός ορόφων των οικοδομών 3 με μέγιστο ύψος 11 m.

 

6. Συντελεστής δόμησης των οικοπέδων 0,8. Στις περιπτώσεις μεταφοράς συντελεστή δόμησης ορίζεται δεύτερος συντελεστής δόμησης 1,80.

 

Για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,80 με την προϋπόθεση ότι το σύνολο επιφάνειας των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2.

 

7. Για τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στην οδό Καραολή - Δημητρίου ως όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται οι καθορισθέντες με το από [ΒΔ] 25-06-1960 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 103/Δ/1960) και το από 24-07-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 376/Δ/1978).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 29 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.