Προεδρικό διάταγμα 25/10/84b - Άρθρο 8

Άρθρο 8: Έργα σε κοινόχρηστους χώρους


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κάθε έργο υποδομής των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, κ.λ.π.), επιβάλλεται να είναι υπόγειο. Η τοποθέτηση των μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και κάθε άλλου στοιχείου των παροχών των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, επιβάλλεται να γίνεται σε εσοχή ή οπωσδήποτε σε μη προβαλλόμενη θέση των κοινοχρήστων χώρων. Οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, πρέπει να αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες την εγκατάσταση ή την αναμόρφωση και βελτίωση των εγκαταστάσεών τους στην περιοχή, ώστε να διατηρείται η μορφή του συνόλου. Επίσης πρέπει να αναλαμβάνουν με δικές τους δαπάνες την αποκατάσταση της αρχικής μορφής οδών και κοινοχρήστων χώρων, στους οποίους έκαναν επέμβαση για την εγκατάσταση των δικτύων τους.

 

2. Κάθε εργασία που αφορά διαμόρφωση, τροποποίηση ή ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων (οδών, πλατειών, κρηπιδωμάτων), όπως και στοιχεία των χώρων αυτών (δημοτικά καλάθια απορριμάτων, πινακίδες ονομασίας οδών, πλατειών και αρίθμησης οικιών, περίπτερα, πίδακες κ.λ.π.), εκτελείται κατά τρόπο προσαρμοζόμενο στα παραδοσιακά πρότυπα και ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου Ειδικότερα εφαρμόζονται τα παρακάτω:

 

α) Η κάλυψη των πεζοδρόμων και πλατειών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με πλάκες ή πέτρες που τοποθετούνται κατά την παραδοσιακή μορφολογία με χρήση υλικών, όπως πωρόλιθοι, ξύλα, χυτοσίδηρος.

 

β) Απαγορεύεται η ανάρτηση κοινών λαμπτήρων πυρακτώσεως ή φθορισμού μεμονωμένα, όπως και συνεχόμενων φωτιστικών σωμάτων σε τοίχους ή σε στύλους. Επιτρέπονται φωτιστικά σώματα από σιδερένιους φανούς παραδοσιακού τύπου, πακτωμένα με σιδερένια ελάσματα σε κατακόρυφους τοίχους ή στύλους από χυτοσίδηρο όχι υψηλότερων από 4 m συνολικά.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.