Προεδρικό διάταγμα 25/4/13 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιούνται οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ψυχικού (τέως Δήμου Ψυχικού) του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και καθορίζονται ως εξής:

 

1. Το κτίριο τοποθετείται ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο, με τους εξής όρους:

 

α. Το υπό ανέγερση κτίριο δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να εφάπτεται με τα πίσω και πλάγια όρια του οικοπέδου ακόμα και στην περίπτωση που σε όμορο οικόπεδο υπάρχει κτίριο που έχει κατασκευασθεί σε επαφή με το όριο του όμορου οικοπέδου.

 

β. Το υπό ανέγερση κτίριο τοποθετείται υποχρεωτικά σε απόσταση τουλάχιστον Δ= 3+0,10 Η από τα πλάγια όρια του οικοπέδου (όπου Η το πραγματοποιούμενο ύψος του κτιρίου σε περίπτωση που εξαντλείται ο συντελεστής δόμησης ή το μέγιστο επιτρεπόμενο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ειδικώς για το Ψυχικό σε περίπτωση που δεν εξαντλείται ο συντελεστής αυτός, όπως απεικονίζεται στο διάγραμμα κάλυψης της οικοδομικής άδειας).

 

γ. Η απόσταση Δ ισχύει και μεταξύ κτιρίων στο ίδιο οικόπεδο. Εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 24 του νόμου 4067/2012 για χαμηλά κτίρια.

 

2. α. Η επέκταση του υπογείου του κτιρίου και εκτός του περιγράμματος της ανωδομής κάτω από το υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, μαζί με την καλυπτόμενη επιφάνεια του υπογείου του κτιρίου δεν μπορεί να υπερβαίνουν συνολικά το 50% της επιφάνειας του οικοπέδου. Το τμήμα του υπογείου που αποτελεί επέκταση πέραν του περιγράμματος της ανωδομής θα διατίθεται αποκλειστικά ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

 

β. Κατ' εξαίρεση, στα κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα που είναι μικρότερα των 350 m2 το ανωτέρω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60%.

 

3. Με τα σχέδια έκδοσης οικοδομικής άδειας υποβάλλονται επιπλέον υποχρεωτικά:

 

α. Τοπογραφικό διάγραμμα με αποτύπωση της υφισταμένης βλάστησης (δένδρα) του οικοπέδου και του κοινόχρηστου χώρου στα πρόσωπα του οικοπέδου, όπου εμφανίζονται οι προβλεπόμενες από τη μελέτη είσοδοι πεζών και οχημάτων.

 

Εφόσον, κατά την κρίση της υπηρεσίας, διαπιστώνεται η ύπαρξη σημαντικής βλάστησης θα επανεξετάζεται η θέση του κτιρίου ή και των εισόδων αυτού κατά τρόπον ώστε να διατηρείται το πράσινο χωρίς να θίγεται η δυνατότητα δόμησης του οικοπέδου.

 

β. Σχέδιο όψης του μαντρότοιχου κατά την πρόσοψη του οικοπέδου επί της ρυμοτομικής γραμμής με απεικόνιση εισόδων πεζών και οχημάτων καθώς και κάθε είδους κατασκευής, ιδία δε εσοχών πινάκων Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού, παροχής φυσικού αερίου και κάδων απορριμμάτων.

 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι περιορισμοί του άρθρου 3 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.