Προεδρικό διάταγμα 25/4/89l - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται κατά τομείς I και III όπως φαίνεται στα ίδια διαγράμματα ως εξής:

 

Α. Τομέας I

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2

 

Β. Τομέας III

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 18 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2

 

Γ. Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων διατάξεων των ενοτήτων Α και Β θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

 

α) τα οικόπεδα τα οποία έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 150 m2

 

β) Οικόπεδα που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983, και έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 8 m
Ελάχιστο εμβαδόν: 120 m2

 

γ) Τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός του πυκνοδομημένου οικισμού προ του έτους 1923 με όποιες διαστάσεις είχαν στις 02-07-1968 ημέρα δημοσίευσής του από 15-06-1968 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 111/Δ/1968).

 

Δ. Επιπλέον των προϋποθέσεων των ενοτήτων Α, Β και Γ τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη πλευρά 5 m.

 

Ε. 1. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται ως εξής:

 

α) Τομέας I: 70% της επιφανείας τους.

β) Τομέας III: 50% της επιφανείας τους.

 

2. Ο συντελεστής δόμησης και για τους δύο τομείς ορίζεται σε 0.8.

 

3. Κατ' εξαίρεση των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 ορίζεται:

 

α) Συντελεστής δόμησης 1.2 και μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι της 10-03-1982 αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη σύμφωνα με το νόμο 1337/1983.

 

β) Για τα οικόπεδα που βρίσκονται στον πυκνοδομημένο οικισμό προ του 1923 και έχουν εμβαδόν μικρότερο των 300 m2 συντελεστής δόμησης 1 εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 240 m2 και για οικόπεδα εμβαδού μικρότερου των 200 m2 1.2 εφόσον η συνολική επιφάνεια των ορόφων δεν υπερβαίνει τα 200 m2

 

4. Ο συντελεστής δόμησης για τους χώρους δημοτικού σχολείου, νηπιαγωγείου, βρεφονηπιακού σταθμού, πολιτιστικού κέντρου και κέντρου υγείας ορίζεται σε 0.6.

 

5. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 12 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.