Προεδρικό διάταγμα 25/5/92 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

 

1. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα:

 

α) Τα ευρισκόμενα στο αραιοδομημένο τμήμα της περιοχής εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 16 m
Ελάχιστο εμβαδόν 500 m2

 

β) Τα ευρισκόμενα στο πυκνοδομημένο τμήμα της περιοχής εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο 8 m
Ελάχιστο εμβαδόν 200 m2

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 της υπ' αριθμόν 31174/873/1993 απόφασης (ΦΕΚ 1326/Δ/1993).

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης:

 

για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι 500 m2: 0,8.
για το τμήμα του οικοπέδου από 500 m2 και άνω: 0,6.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων: 12 m.

 

5. Οι εκσκαφές θεμελίων και οι διανοίξεις τάφρων για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λ.π., γίνονται με την επίβλεψη της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Αττικής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.