Προεδρικό διάταγμα 26/11/13b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 40% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0,6 και μέχρι 240 m2 ανά μερίδα

 

4. Μέγιστος αριθμός ορόφων των κτιρίων: 2.

 

Β. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των κοινωφελών και ειδικών χρήσεων χώρων που καθορίζονται με το άρθρο 1 του παρόντος (βρεφονηπιακού σταθμού, αίθουσας πολλαπλών χρήσεων - καταστήματος εξυπηρέτησης και αναψυχής, γραφείου συνεταιρισμού - εκκλησίας) ορίζονται ως εξής:

 

1. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 50% της επιφανείας κάθε χώρου.

 

2. Συντελεστής δόμησης: 0,5.

 

Γ. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 

1. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: 7,50 m. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιβάλλεται η κατασκευή στέγης σε τμήμα τουλάχιστον του τελευταίου ορόφου με μέγιστο ύψος 1,50 m.

 

2. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων μετράται σε κάθε σημείο των όψεων του, από το οριστικά φυσικό ή τεχνητά διαμορφωμένο έδαφος.

 

3. Για την έκδοση οικοδομικών αδειών επιβάλλεται προηγούμενος έλεγχος από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

 

4. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

5. Επιβάλλεται η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της υπ' αριθμόν οίκοθεν 195950/2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.