Προεδρικό διάταγμα 26/1/91c - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εγκρίνεται η μεταφορά του συντελεστή δόμησης του ρυμοτομούμενου με το από [ΒΔ] 10-02-1960 βασιλικού διατάγματος (ΦΕΚ 7/Δ/1960) ακινήτου (βαρυνομένου), που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου στο Πολύδροσο (νομού Αττικής) και ειδικότερα έναντι των οικοδομικών τετραγώνων 573-574 και του οποίου την αποκλειστική κυριότητα έχουν οι Αποστολής Γκίνης - Αθηνά Γκίνη σύζυγος Γ. Μιρασγίδη, Θεοφάνη Αποστόλου Γκίνη και Αθηνάς Καλλινίκου σύζυγος Σωτήρη Μανωλοπούλου, όπως φαίνεται με στοιχεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 1 στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα με κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 86652/1990 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται στο παρόν διάταγμα.

 

2. Τα ειδικότερα στοιχεία του βαρυνομένου ακινήτου και της μεταφοράς συντελεστή δόμησης είναι τα εξής:

 

α) Εμβαδόν ακινήτου: 3.259 m2

 

β) Συντελεστής δόμησης της περιοχής, βάσει του οποίου πραγματοποιείται η μεταφορά: 0,90 για τα 600 m2 και για τα υπόλοιπα m2 0,8.

 

γ) Ποσοστό κάλυψης: 40%.

 

δ) Μεταφερόμενες δομήσιμες επιφάνειες που αντιστοιχούν σ' αυτό είναι: 2.667,20 m2 (600 m2 X 0,9) + (2.659 X 0,8) = 540 + 2.127,20 = 2.667,20, ήτοι 1.303,60 m2 από ισόγειο και 1.363,60 m2 από ορόφους.

 

pd.26.1.91c.1Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.