Προεδρικό διάταγμα 26/5/93 - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για τον υπολογισμό των υποχρεώσεων και ωφελειών των ιδιοκτησιών περιοχών Β και Γ που βρίσκονται στο κοινό όριο των περιοχών αυτών, συντάσσεται η πράξη εφαρμογής ως εξής:

 

1. Όταν εγκεκριμένος κοινόχρηστος χώρος διαχωρίζει τις Περιοχές Β από τις Περιοχές Γ:

 

α) για τις ιδιοκτησίες των Περιοχών Β υπολογίζεται η εισφορά σε γη σύμφωνα με την παράγραφο 4 και επόμενες του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983,

 

β) για τις ιδιοκτησίες των Περιοχών Γ υπολογίζονται οι υποχρεώσεις και οι ωφέλειες σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8 του νόμου 1337/1983,

 

γ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ιδιοκτησιών των Περιοχών Β έναντι των ιδιοκτησιών των Περιοχών Γ όπως προκύπτουν από την εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου β, αναλαμβάνονται από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

2. Όταν το όριο που διαχωρίζει Περιοχές Β από Περιοχές Γ βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο, τότε:

 

α) όταν τέμνει ιδιοκτησία σε δύο τμήματα, αυτά θεωρούνται σαν ανεξάρτητες ιδιοκτησίες και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 2 παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος.

 

β) Όταν οι ιδιοκτησίες των Περιοχών Β αποκτούν πρόσωπο με προσκύρωση ή τακτοποίηση σε κοινόχρηστο χώρο των Περιοχών Γ, τις υποχρεώσεις λόγω ρυμοτομίας των ιδιοκτησιών των Περιοχών Β αναλαμβάνει ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

γ) Όταν οι ιδιοκτησίες των Περιοχών Γ, τακτοποιούνται συμμετέχουν στη δημιουργία των κοινοχρήστων χώρων αυτών ανάλογα με το μήκος του προσώπου που αποκτούν μετά την τακτοποίηση. Η κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 του νόμου 5269/1931 όπως ισχύει, μέγιστη επιβάρυνση υπολογίζεται στο εμβαδόν των τμημάτων της ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονταν αρχικά στην περιοχή Γ.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.