Προεδρικό διάταγμα 26/7/86b - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζονται ζώνες αγοράς συντελεστή και ζώνες κοινωνικού συντελεστή όπως φαίνονται να περικλείονται με τις ενδείξεις (ΖΑΣ) και (ΖΚΣ) στα ίδια διαγράμματα.

 

2. α) Στις ζώνες αγοράς συντελεστή (ΖΑΣ) ορίζεται και δεύτερος αυξημένος συντελεστής δόμησης 1.2.

 

β) Το ύψος των κτιρίων ορίζεται στην περίπτωση αυτή σε 11.5 m.

 

3. α) Στις Ζώνες κοινωνικού συντελεστή (ΖΚΣ) για την εφαρμογή των κατά το άρθρο 6 παράγραφος 6 του νόμου 1337/1983 προγραμμάτων ορίζεται και δεύτερος αυξημένος συντελεστής δόμησης 1.

 

β) Το ύψος των κτιρίων στην περίπτωση αυτή ορίζεται σε 11.5 m.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.