Προεδρικό διάταγμα 26/7/86b - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται κατά τομείς Γ, Δ, Ε1, Ε2 (που περιλαμβάνουν την περιοχή αναθεώρησης) και ΣΤ1, ΣΤ2 (που περιλαμβάνουν την περιοχή της επέκτασης), ως εξής:

 

Α) Τομέας Γ:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης 2.1.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11.5 m.

 

Β) Τομέας Δ:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 1.2.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11.5 m.

 

Γ) Τομέας Ε2:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 400 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 2.1.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11.5 m.

 

Δ) Τομέας Ε1:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 16 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.9.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 11.5 m.

 

Ε) Τομέας ΣΤ1:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 600 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 40% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7.5 m.

 

Ζ) Τομέας ΣΤ2:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 800 m2.

 

2. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 70% της επιφανείας τους.

 

3. Συντελεστής δόμησης: 0.6.

 

4. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων 7.5 m. Επιβάλλεται η κατασκευή στέγης από κεραμίδια.

 

Η) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων 1 των παραγράφων Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α. Των τομέων Γ, Δ, Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2 τα οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 10 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2 και

 

β) Των τομέων ΣΤ1 και ΣΤ2 που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης ή προέρχονται από τις εισφορές σε γη σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 1337/1983 με όποιες διαστάσεις έχουν.

 

Θ) Επιπλέον των διατάξεων των εδαφίων 1 των παραγράφων Ε, Ζ, Η, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον σ' αυτά εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m.

 

I) 1. Κατά παρέκκλιση των εδαφίων 3 των παραγράφων E και Ζ για τα κατά παρέκκλιση άρτια οικόπεδα των τομέων ΣΤ1 και ΣΤ2 που έχουν εμβαδόν μικρότερο των 600 m2 και 400 m2 αντίστοιχα, ορίζεται συντελεστής δόμησης 0.8 χωρίς η συνολική επιφάνεια των ορόφων να υπερβαίνει τα 360 m2 και 240 m2 αντίστοιχα.

 

2. Κατ' εξαίρεση των εδαφίων 2 και 3 των παραγράφων Ε και Ζ και του εδαφίου 1 της παραγράφου I, ορίζεται ποσοστό κάλυψης 70% και συντελεστής δόμησης 1.4 για οικόπεδα μικρότερα των 150 m2 εφόσον η συνολική επιφάνεια ορόφων δεν υπερβαίνει τα 120 m2. Η εξαίρεση αυτή έχει εφαρμογή μόνο σε οικόπεδα που έχουν προκύψει από κατάτμηση μέχρι την 10-03-1982, αφού αφαιρεθεί το εμβαδόν της εισφοράς σε γη που καθορίζεται στο νόμο 1337/1983.

 Copyright © 2019 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.