Προεδρικό διάταγμα 27/6/88 - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων ορίζονται ως εξής:

 

1. Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.

Ελάχιστο εμβαδόν: 750 m2.

 

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου 1 θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα:

 

α) που κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7,5 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

β) που προκύπτουν από την οριστική πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης εφόσον έχουν:

 

Ελάχιστο πρόσωπο: 7,5 m.
Ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

3. Επιπλέον των προϋποθέσεων των προηγουμένων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

 

α) στο οικοδομήσιμο τμήμα του οικοπέδου εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 40 m2 και ελάχιστη διάσταση 5 m και

 
β) δε δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22-06-1983 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου και κατωτάτου ορίου κατάτμησης σε ολόκληρη την εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του 1923 περιοχή νομού Αττικής (ΦΕΚ 284/Δ/1983).

 

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων 30% της επιφανείας τους.

 

5. Ο συντελεστής δόμησης ορίζεται ως εξής:

 

α) για το τμήμα του οικοπέδου μέχρι και 500 m2 συντελεστής δόμησης 0,3.

 

β) για το τμήμα του οικοπέδου άνω των 500 m2 συντελεστής δόμησης 0,2.

 

6. Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2 με μέγιστο ύψος 8,5 m, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2 m σε περίπτωση κατασκευής στέγης με μέγιστη κλίση 35%.

 

Β. Επιπλέον των ανωτέρω ισχύουν και τα εξής:

 

1. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (pilotis).

 

2. Επιβάλλεται ο καθορισμός μιας θέσης στάθμευσης μέσα στα οικόπεδα.

 

3. Στην πολεοδομική ενότητα ΙΙ απαιτείται έγκριση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία πριν από την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

 

Γ. Στους χώρους αθλητικών εγκαταστάσεων επιτρέπεται μόνο η κατασκευή βοηθητικών χώρων αποδυτηρίων και αποθηκών με ποσοστό κάλυψης 5% μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 3 m και με ελάχιστη απόσταση από τα όρια του χώρου 7 m.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.