Προεδρικό διάταγμα 27/6/92 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καθορίζονται χρήσεις γης στην εκτός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή της Κοινότητας Μαγούλας (νομού Αττικής) στη θέση Κάτω Πλακωτό που βρίσκεται μέσα στα όρια της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) που καθορίστηκε με το από 22-06-1983 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 284/Δ/1983) και τροποποιούνται οι όροι και περιορισμοί δόμησης της παραπάνω περιοχής που καθορίστηκαν με το από 05-12-1979 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 707/Δ/1979) όπως η περιοχή αυτή φαίνεται περικλειόμενης με μαύρη γραμμή και με στοιχεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω, Α στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 56707/1992 πράξη του και αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα, ως εξής:

 

Ι. Στην παραπάνω περιοχή επιτρέπεται η ανέγερση των εγκαταστάσεων της Προνομιούχου Ανώνυμης Εταιρείας Γενικών Αποθηκών Ελλάδος (ΠΑΕΓΑΕ) ως εξής:

 

1. Στεγασμένες εγκαταστάσεις:

 

Αποθηκευτικοί χώροι
Διοικητήριο (γραφεία)
Σταθμός υποδοχής εμπορευμάτων μέσω σιδηροδρόμων
Καταστήματα για την εξυπηρέτηση Τραπεζών, Τηλεπικοινωνιών, Ταχυδρομείου και Τελωνείου
Αναψυκτήριο, εστιατόριο
Ξενώνας (για την εξυπηρέτηση διακινουμένων από το εξωτερικό)
Κέντρο εξυπηρέτησης οχημάτων - σταθμός καυσίμων
Κέντρο ενέργειας (Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού) - υποσταθμός
Κέντρο βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων

 

2. Υπαίθριες εγκαταστάσεις:

 

Χώροι υπαίθριας αποθήκευσης εμπορευματοκιβωτίων (container)
Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων
Χώροι πρασίνου

 

ΙΙ. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 30% του οικοδομήσιμου χώρου.

 

β) Συντελεστής δόμησης: 0,4.

 

γ) Συντελεστής κατ' όγκον εκμετάλλευσης: 3.

 

δ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων ορίζεται:

 

12,00 m στη ζώνη Μ,Ν,Ξ,Ο,γ,Μ.
10,00 m στη ζώνη Μ,γ,Π,α,β,Κ,Λ,Μ.
8,00 m στις ζώνες α,β,Ι,Θ,α και α,Ρ,δ,ε,α.

 

Όπως οι ζώνες φαίνονται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 56707/92 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

 

ε) Τα ανεγερθησόμενα κτίρια και οι χώροι ελεύθερης αποθήκευσης - φόρτωσης εκφόρτωσης πρέπει να απέχουν από τα όρια του γηπέδου 10 m για υποχρεωτική ανάπτυξη περιμετρικής ζώνης πρασίνου.

 

στ) Επιβάλλεται η διαμόρφωση χώρου πράσινου σε ποσοστό 25% τουλάχιστον του οικοδομήσιμου χώρου.

 

ζ) Οι όροι δόμησης υπολογίζονται σε έκταση 678 στρεμμάτων τηρουμένων των όρων που προβλέπονται στην 42/1988 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 79/Α/1988).

 

pd.27.6.92

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.