Προεδρικό διάταγμα 285/79

ΠΔ 285/1979: Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 285/1979: Περί εκμισθώσεως δημοσίων λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, (ΦΕΚ 83/Α/1979), 26-04-1979.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντες υπ' όψει:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του νόμου 669/1977 περί εκμεταλλεύσεως λατομείων.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου [Ν] 400/1976 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμόν 78077/12-12-1977 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Βιομηχανίας και Ενεργείας (ΦΕΚ 1295/Β/1977) περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων εις τον Υφυπουργό Βιομηχανίας και Ενεργείας.

 

3. Την υπ' αριθμόν 76/1979 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Βιομηχανίας και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Κεφάλαιο Α: Εκμίσθωση δια πλειοδοτικής δημοπρασίας

 

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

 

Κεφάλαιο Β: Εκμίσθωση δι' απευθείας συμβάσεως

 

Άρθρο 11

Άρθρο 12

Άρθρο 13

Άρθρο 14

Άρθρο 15

 

Κεφάλαιο Γ: Υπολογισμός αναλογικού μισθώματος

 

Άρθρο 16

 

Κεφάλαιο Δ: Ειδικές διατάξεις

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

 

Στον Υφυπουργό Βιομηχανίας και Ενεργείας, ανατίθεμεν την δημοσίευση και εκτέλεσιν του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Εν Αθήναις τη 10-04-1979

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

Ο Υφυπουργός Βιομηχανίας και Ενέργειας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.