Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 50

Άρθρο 50: Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 1 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 138/2014

 

1. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει την ευθύνη σχεδίασης και εφαρμογής της πολιτικής διάθεσης μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών σε τρίτους.

 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται η κατανομή των εσόδων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) καθώς και από την παροχή δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών στους αντίστοιχους ΚΑΕ του προϋπολογισμού της, το αντίτιμο για τη χορήγηση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, η μέθοδος αναπροσαρμογής των τιμών, ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του αντιτίμου και των τελών για τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων με αντικείμενο τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, για τις οποίες ισχύουν, κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την υλοποίηση της πολιτικής διάθεσης μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.