Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 67

Άρθρο 67: Ενημέρωση Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 13 του νόμου 3882/2010

 

1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΆ) παρακολουθεί την ανάπτυξη και τη λειτουργία της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και καθιστά τα αποτελέσματα της παρακολούθησης αυτής προσιτά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε δημόσιες αρχές και σε τρίτους επί μονίμου βάσεως και σύμφωνα με την απόφαση ΕΚ/442/2009 (ΕΕL 148/2009).

 

2. Κάθε χρόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας έκθεση με συνοπτικές περιγραφές των κάτωθι:

 

α) του τρόπου συντονισμού των παρόχων του δημόσιου τομέα και των χρηστών των συνόλων και υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων και των ενδιάμεσων φορέων, καθώς και περιγραφή της σχέσης με τους τρίτους και της οργάνωσης της διασφάλισης ποιότητας,

 

β) της συμβολής δημόσιων αρχών ή τρίτων στη λειτουργία και τον συντονισμό της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών,

 

γ) των πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών,

 

δ) συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δημόσιων αρχών,

 

ε) του κόστους και των ωφελημάτων από την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου.

 

3. Ανά τριετία το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής διαβιβάζει στην Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης έκθεση εγκεκριμένη από την Εθνική Επιτροπή Γεωπληροφορίας με τα περιεχόμενα της παραγράφου 2 και σύμφωνα με την απόφαση ΕΚ/442/2009.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.