Προεδρικό διάταγμα 28/15 - Άρθρο 79

Άρθρο 79: Διάθεση χαρτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

άρθρο 12 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1013/1971

 

1. Οι εκδιδόμενοι από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού χάρτες μπορεί να διατίθενται σε Δημόσιες Υπηρεσίες και σε νομικά και φυσικά πρόσωπα, βάσει των εκάστοτε διαταγών του Αρχηγείου Στρατού.

 

2. Ομοίως ηΓεωγραφική Υπηρεσία Στρατού μπορεί να διαθέτει σε νομικά και φυσικά πρόσωπα στοιχεία γεωδαιτικής και τοπογραφικής φύσεως, εκδόσεις βιβλίων, δελτίων κ.λ.π., κατά τις ισχύουσες εκάστοτε διαταγές του Αρχηγείου Στρατού.

 

3. Τα έσοδα τα οποία προέρχονται από τη διάθεση των χαρτών της παραγράφου 1 και των στοιχείων της παραγράφου 2 περιέρχονται, αντίστοιχα, στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας και το Αρχηγείο Στρατού για λογαριασμό της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Και στις δύο περιπτώσεις τηρούνται οι διατάξεις των ισχυουσών εκάστοτε κοινών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί καθορισμού εισφορών για τη χορήγηση τοπογραφικών διαγραμμάτων, αεροφωτογραφιών κ.λ.π.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.